مرسیدیس بنز کامپریسور مادل 2005 /
مرسیدیس بنز کامپریسور مادل 2005 /
مرسیدیس بنز کامپریسور مادل 2005 /
مرسیدیس بنز کامپریسور مادل 2005 /
مرسیدیس بنز کامپریسور مادل 2005 /
مرسیدیس بنز کامپریسور مادل 2005 /
مرسیدیس بنز کامپریسور مادل 2005 /
مرسیدیس بنز کامپریسور مادل 2005 /
مرسیدیس بنز کامپریسور مادل 2005 /
مرسیدیس بنز کامپریسور مادل 2005 /
  • February 18, 2024 7:22 pm
  • Kabul, Kabul
Popular

⚡️مرسیدیس بنز کامپریسور

مادل 2005 / 3

اسناد سر به نوک

سوپر چارچ تربو

C230چهار سلند

فول اپشن داخل سیاه تمام سیستم برقی تپ دار

پرده پشت سر فعال

AC فعال

حصه ها استندرد کمپنی

سوند سیستم انداریت ❤️

از نګاه تکر کات ماشین ګیر بکس به ضمانت می باشد💯

موقعیت کابل خیر خانه سرک حاجی چمن

0767244483

5500$

Overview

  • Condition : New
  • Brand : Mercedes-Benz
  • Kilometers Run : 0000
  • Engine Capacity : 100 %

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service