تویوتا ماتریکس 2006

نشراعلان: 1 سال قبل

معلومات مفصل:


 

تویوتا ماتریکس فول اپشن سندروف دار یا تپ دارلیدرست یا سیت چرمی سیت گرم کن ای بی اس abs دار۸ ایربگ بدون رنگ تکر و شاریدگی.
موقعیت:هرات باستان
قیمت: 7,500 دالر
شماره تماس: ۰۷۹۹۸۰۸۴۹۱


Ad