مرسدس بنز مودل2005 فروشی

نشراعلان: 1 سال قبل

اعلان ویژه

معلومات مفصل:


 فول آپشن

داخل سیاه
پلیت  منفی 5  54  هزار
گیربکس: اتومات و گیر
انجن4 سلندر
نوع تیل  پطرول


Ad