کرولای فروشی مادل 1994

نشراعلان: 1 سال قبل

معلومات مفصل:


 کرولای فروشی 

Herat Province

کرولا سوپر سالون دست پاکستان بدون اسناد 🛑
مدل ۱۹۹۴ . ماشین کلان. بدون کات و تکر و رنگ 
کولر و بخاری فعال. بسیار ثابت 
موقعیت: شهر هرات 😍
قیمت : ۱۳۰۰۰۰ افغانی 💸
تماس : 0798709090 📲
📲 0788709090 :


Ad