موتر روم مدل ۲۰۰۶ نو وارد

نشراعلان: 1 سال قبل

معلومات مفصل:


موتر روم مدل ۲۰۰۶ نو وارد بدون کات بدون تکر تایر نو ویلکپ نو فول آپشن درب برقی فعال

$157,000

Herat, Afghanistan

کولر فعال . بخاری فعال درب برقی فعال موتر مذکور بدون تکر و حتی خش‌ . ای بی اس فعال /تنها با سویفت سوزکی ۰۷۹۲۳۵۴۳۶۸مالچه میشود . قیمت به ۱۵۷۰۰۰ هزار افغانی همراه باجورآمد


Ad